ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม สวนแก้วมังกรและพริกไทยซีลอน จำหน่ายแก้วมังกรและพริกไทยสด พันธุ์ซีลอน และจำหน่ายกิ่งพันธุ์แก้วมังกร พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเข้าชมสวนเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ จากสถานที่จริง ติดต่อ 089-2810449 , 089-2759736,082-1128441

สาระน่ารู้ | แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit

แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit

แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit
แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit
  • เนื้อสีแดงมีสารแอนติออกซิแดนท์ หรือ สารต่อต้านอนุมูลอิสระสีแดงชมพู
  • สามารถนำมาผสมอาหาร หรือ ทำขนมได้ เหมาะกับการนำมาแปรรูปได้หลากหลาย
  • ผลตอบแทนต่อไร่มากแต่ก็ยังน้อยกว่าขาวเวียดนาม ออกดอกเร็วให้ผลผลิตได้ถึง 8–10 รอบต่อปี เติบโตเร็วคลายพันธุ์เนื้อขาว รสชาติหวานไม่เปรี้ยว เนื้อแน่นกรอบอร่อย
  • เมื่อทานสีจะติดมือ ติดปาก เปื้อนติดมือหรือเสื้อง่าย
แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit
แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit
  1. ระยะแรกของการเจริญเติบโต ต้นแก้วมังกรเจริญเติบโตเร็ว หากมีการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ยอดสามารถขึ้นบนร้านได้ในเวลา ๓ เดือน อย่างไรก็ตาม หลังวันแรกที่ปลูก ต้องหมั่นตรวจดูตามยอดอ่อนว่ามีมด โดยเฉพาะมดคันไฟ มากัดกินยอดและส่วนอ่อนของต้นหรือไม่ หากมีมด ไม่ว่าชนิดใด ก็ต้องกำจัดและป้องกันโดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เรียกกันทั่วไปว่า ยาฆ่าแมลง โดยเลือกชนิดที่มีอันตรายน้อยที่สุด ใช้ในอัตราที่ต่ำที่สุด และให้เพิ่มประสิทธิภาพของสารกำจัดศัตรูพืช ด้วยการเพิ่มสารลดแรงตึงผิว ซึ่งจะทำให้พิษ ของสารกำจัดศัตรูพืช ซึมเข้าสู่ตัวแมลงได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้จะช่วยประหยัดการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการในการใช้ และคำแนะนำในการปราบศัตรูพืช ก็ย่อมปลอดภัยและเกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
แก้วมังกรแดงอิสราเอล Red Israel Dragon Fruit
  1. การให้น้ำ การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรได้กำหนดให้น้ำเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอันดับแรก คุณภาพของน้ำมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปริมาณที่พอดีที่พืชต้องการ ถ้าให้มากเกินควรก็เกิดผลลบ ทั้งสูญเสียน้ำ และอาจทำให้ต้นไม้ตายได้ แก้วมังกรเป็นพืชพวกกระบองเพชร เป็นสิ่งมีชีวิต จึงต้องการน้ำในการเจริญเติบโต และออกดอกติดผล ฉะนั้นจึงควรรักษาดินให้มีความชื้นสม่ำเสมอ เพื่อการเจริญเติบโตของแก้วมังกร จะได้ไม่หยุดชะงัก เมื่อฝนแล้งหรือในฤดูแล้ง ควรให้น้ำทุกๆ ๓-๗ วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน การคลุมดิน อุณหภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อม เมื่อให้ปุ๋ยก็ต้องให้น้ำควบคู่กันไปเสมอ
  2. การให้ปุ๋ย
 

LINE ID : @jomgarden