ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม สวนแก้วมังกรและพริกไทยซีลอน จำหน่ายแก้วมังกรและพริกไทยสด พันธุ์ซีลอน และจำหน่ายกิ่งพันธุ์แก้วมังกร พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเข้าชมสวนเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ จากสถานที่จริง ติดต่อ 089-2810449 , 089-2759736,082-1128441

วิธีการปลูก | วิธีการดูแลรักษาต้นแก้วมังกร

วิธีการดูแลรักษาต้นแก้วมังกร

1. ขั้นตอนการดูและต้นแก้วมังกร
ต้นแก้วมังเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันกับกระบองเพชร จึงไม่ชอบน้ำ ในฤดูหนาวและฤดูร้อนควรให้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนในฤดูฝนไม่ต้องให้น้ำเลย

- การให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยปีละ 2-3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ควรให้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 (ถ้าให้ปุ๋ยคอกรสชาติของแก้วมังกรจะออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ที่สำคัญผมชอบด้วย และดินจะไม่แน่น ) ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนมกราคมเป็นการบำรุงต้นให้สมบูรณ์ และใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายนเป็นการเตรียมและเร่งให้ต้นแก้วมังกรออกดอกควรใช้ปุ๋ยสูตรที่มีตัวหลังเยอะหน่อย เช่น 15-17-18 หรือสูตร 10-10-40 เป็๋นต้น

- ถ้าต้นแก้วมังกรออกยอดสูงพ้นเกิดเสานิดหน่อย ให้ใช้มือเด็ดปลายยอดทิ้ง เพื่อเป็นการทำให้แก้วมังกรแตกยอดออกมากๆ

- หญ้าที่ขึ้นใกล้ๆ โคนต้น ควรถอนออกเป็นประจำ เพื่อให้ต้นแก้วมังกรได้รับอาหารเต็มที่ไม่ต้องแบ่งปันให้กับหญ้า

- เมื่อครบ 2 ปี หลังจากต้นแก้วมังกรออกผลจนหมด ในช่วงเดือนตุลาคมควรตัดแแต่งกิ่งให้สวยงาม เพื่อเป็นการทำให้ต้นแก้วมังกรแตกกิ่งได้มาก และควรตัดทุกๆ 2 ปี
 

 
การแต่งกิ่งแก้วมังกรคือปัจจัยหลักของการปลูก

    การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้ใด้จำนวนกิ่งมากขึ้น และที่สำคัญกิ่งที่ออกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่าพร้อมที่จะออกดอกออกผลในปีถัดไป

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร ให้เหลือกิ่งแก่ให้น้อยที่สุด เพราะว่ากิ่งแก่ออกดอกช้ากว่ากิ่งที่แตกยอดใหม่

 

         อย่างนั้นเมื่อแก้วมังกรอายุ 3 ปีเราควรตัดตกแต่งกิ่งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด เพราะเราต้องการ กิ่งใหม่เพื่อออกดอกได้สมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า กิ่งเก่าออกดอกช้ากว่ากิ่งที่แตกใหม่

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม
 
กิ่งแก้วมังกรที่แตกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า มีลักษณะดังภาพนี้ ที่กิ่งแก่สีเหลืองเกิดจากแสงแดดเผาหลังตัดแต่งกิ่งข้างหน้าออก

 
เราควรตัดกิ่งที่ปลายไม่แหลมออก ปลายที่ไม่แหลมสั่นมันจะไม่ยืดและเวลากิ่งแก่ก็จะออกผลช้ากว่ากิ่งที่ปลายแหลม

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม
 
   กิ่งที่ตัดควรทิ่งนอกแปลงล่ะกำจัด ไม่ควรทิ่งไว้ในแปลงจะทำให้แมลงเยอะขึ้นและแตกรากในแปลงเราได้ยิ่งจะขจัดได้ยากขึ้น

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

กิ่งแก้วมังกรที่ถูกตัดควรทิ้งนอกแปลงและทำลายทิ้งไป

 
ท่านควรตรวจสอบสิ่งที่มาทำลายกิ่งแก้วมังกร หรือ ลูกแก้วมังกร ไม่ให้เสียหายจากสัตว์ตรู เช่น  แมลง , มด , แมงโบ้ง ,เพลี้ยไฟ , หอยลาย ,มดแดงไฟ,ปลวก เป็นต้น
 
สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

 
       การใส่ปุ๋ย ให้หลังตัดผลแก้วมังกรชุดสุดท้ายเสร็จทันที เมื่อใส่แล้วควรรถน้ำ 4  ครั้งต่อเดือน  จะทำให้แตกยอดอ่อนได้เร็ว  ท่านที่ใส่ขี้ไก่แกลบ ควรหมักขี้ไก่ก่อนใส่ถ้าไม่หมักจะทำเกิดเชื้อราได้ง่ายเมื่อมีการทับถมไปนานๆ    

 
สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

แก้วมังกรจะมีเชื้อโรคถ้าท่านไม่ดูแลเอาใจใส่ เช่น ราสนิม ,โรคแนแทรคโนส  

โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลถ้าเกิดโรคแบบนี้ให้ตัดสั่นและงด ปุ๋ยยูเรีย  ขี้ไก่  ควรใส่หลังฟื้นตัวแล้ว และตอนใส่ ควรรสน้ำทุก 3-4 วันใน 1 เดือน

โรคนี้ชอบเกิดช่วงหน้าฝน เพราะฉะนั้นหน้าฝนควรงดปุ๋ยจำพวกยูเรีย  เพราะจะทำให้กิ่งแตกยอดอ่อน ไม่ต้านทานโรค

ลักษณะของต้นแก้วมังกร 
แก้วมังกรเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยในตระกูลตะบองเพชรมีสีเขียวเข้มตลอดลำต้น ลำต้นเลื้อยของแก้วมังกรนั้นเป็นกิ่ง3แฉกและมีรอยหยักโดยตลอด รูปร่างนี้จึงดูคล้ายครีบมังกร จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อ แก้วมังกรนั่นเองแต่ละแฉกของแก้วมังกรนั้นจะอวบน้ำเต่งตึง แท้ที่จริงแล้วนั้นกิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ลำต้นที่แท้จริงแต่เป็นใบที่เปลี่ยนรูปมา ลำต้นจริงๆนั้นอยู่ภายในศูนย์กลางของแฉก ซึ่งก็เป็นลักษณะของตะบองเพชรรูปแบบหนึ่ง
ตาข้างๆของต้นแก้วมังกรจะมีหนามอยู่โดยทั่วไป ตำแหน่งที่มีหนามนั้นคือส่วนที่จะเกิดเป็นดอกและผลแก้วมังกรต่อมานั่นเอง


ใช้พื้นที่ 2 ไร่ ปลูกแก้วมังกร 560 หลัก รับรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี  แต่ต้องดูแลแก้วมังกรเป็นอย่างดีควรรู้เรื่องการให้ปุ๋ย ให้น้ำ ตกแต่งกิ่งแก้งมังกร ป้องกันแมลง ต่างๆ

 

 
การแต่งกิ่งแก้วมังกรคือปัจจัยหลักของการปลูก

    การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้ใด้จำนวนกิ่งมากขึ้น และที่สำคัญกิ่งที่ออกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่าพร้อมที่จะออกดอกออกผลในปีถัดไป

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร ให้เหลือกิ่งแก่ให้น้อยที่สุด เพราะว่ากิ่งแก่ออกดอกช้ากว่ากิ่งที่แตกยอดใหม่

 

         อย่างนั้นเมื่อแก้วมังกรอายุ 3 ปีเราควรตัดตกแต่งกิ่งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด เพราะเราต้องการ กิ่งใหม่เพื่อออกดอกได้สมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า กิ่งเก่าออกดอกช้ากว่ากิ่งที่แตกใหม่

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม
 
กิ่งแก้วมังกรที่แตกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า มีลักษณะดังภาพนี้ ที่กิ่งแก่สีเหลืองเกิดจากแสงแดดเผาหลังตัดแต่งกิ่งข้างหน้าออก

 
เราควรตัดกิ่งที่ปลายไม่แหลมออก ปลายที่ไม่แหลมสั่นมันจะไม่ยืดและเวลากิ่งแก่ก็จะออกผลช้ากว่ากิ่งที่ปลายแหลม

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม
 
   กิ่งที่ตัดควรทิ่งนอกแปลงล่ะกำจัด ไม่ควรทิ่งไว้ในแปลงจะทำให้แมลงเยอะขึ้นและแตกรากในแปลงเราได้ยิ่งจะขจัดได้ยากขึ้น

สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

กิ่งแก้วมังกรที่ถูกตัดควรทิ้งนอกแปลงและทำลายทิ้งไป

 
ท่านควรตรวจสอบสิ่งที่มาทำลายกิ่งแก้วมังกร หรือ ลูกแก้วมังกร ไม่ให้เสียหายจากสัตว์ตรู เช่น  แมลง , มด , แมงโบ้ง ,เพลี้ยไฟ , หอยลาย ,มดแดงไฟ,ปลวก เป็นต้น
 
สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

 
       การใส่ปุ๋ย ให้หลังตัดผลแก้วมังกรชุดสุดท้ายเสร็จทันที เมื่อใส่แล้วควรรถน้ำ 4  ครั้งต่อเดือน  จะทำให้แตกยอดอ่อนได้เร็ว  ท่านที่ใส่ขี้ไก่แกลบ ควรหมักขี้ไก่ก่อนใส่ถ้าไม่หมักจะทำเกิดเชื้อราได้ง่ายเมื่อมีการทับถมไปนานๆ    

 
สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจ๋อม

แก้วมังกรจะมีเชื้อโรคถ้าท่านไม่ดูแลเอาใจใส่ เช่น ราสนิม ,โรคแนแทรคโนส  

โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลถ้าเกิดโรคแบบนี้ให้ตัดสั่นและงด ปุ๋ยยูเรีย  ขี้ไก่  ควรใส่หลังฟื้นตัวแล้ว และตอนใส่ ควรรสน้ำทุก 3-4 วันใน 1 เดือน

โรคนี้ชอบเกิดช่วงหน้าฝน เพราะฉะนั้นหน้าฝนควรงดปุ๋ยจำพวกยูเรีย  เพราะจะทำให้กิ่งแตกยอดอ่อน ไม่ต้านทานโรค
 


          ท่านสามารถเยี่ยมชม สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ หรือ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดคับ 
โทร 089-2810449 จ๋อม          ท่านสามารถเยี่ยมชม สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม เรายินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ หรือ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดคับ 
โทร 089-2810449 จ๋อม


 

สูตรลับ  !!!  ปลูกแก้วมังกรให้ดกเต็มต้น  และผิวแก้วมังกรสวย และไม่มีโรคง่าย
 
1.พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ขังน้ำ
2.เลือกกิ่งสายพันธุ์ที่ถูกต้อง
3.การใส่ปุ๋ยต่างๆ  ต้องใส่ให้ถูกช่วงฤดูกาล
4.การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร
5.การให้น้ำแก้วมังกร
6.การให้โฮโมนอาหารเสริมกับกิ่งอ่อน
7.การฉีดโฮโมนเปิดตาดอกแก้วมังกร
8.กำจัดแมลงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี 
 

ขออธิบายเป็นข้อๆ

 
1. พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ขังน้ำหรือไม่อุ้มน้ำ อย่างนั้นชาวสวนที่ยากปลูกแก้วมังกรต้องสำรวจพื้นที่ตัวเองก่อน พื้นที่ปลูกต้องเป็นกลางแจ้ง 100% ไม่มีร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เพราะแก้วมังกรต้องการแสง 100% ในการสังเคราะ   เสาที่ใช้ในการปลูก ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชัน ควรใช้เสาหน้า 4 สูง 2 เมตร ฝั่งลงดิน 0.5 เมตร ถ้าเป็นพื้นที่ราบ  แล้วแต่ความสะดวกของสวนครับ

2. การเลือกสายพันธุ์ที่จะนำมาปลูกสำคัญมาก  ถ้าปลูกเพื่อพานิจจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เช่น ลูกโต เปลือกหนา ปรีกยาว  เป็นต้น ปัจจุบันที่นิยมปลูกก็คือ ขาวเวียดนาม แดงทับทิม แดงใต้หวัน ชมพูจินดา เหลืองอิสราเอล  หาชื้อได้จากสวนที่น่าเชื่อถือเพราะ จะไม่มีโรค

3.    การใส่ปุ๋ยต่างๆ  ต้องใส่ให้ถูกช่วงฤดูกาล ทางสวนเราจะให้ปุ๋ยคอก ขี้ไก่ช่วง ปลายฝน ต้นหนาว ช่วงเดือนตุลาคม  ใส่ช่วงนี้ข้อดีคือทำให้ปุ๋ยคอกที่ใส่ได้เจอน้ำฝนช่วยปลายล่ะเข้าหนาว ทำให้เกิดการหมักแก๊ชในปุ๋ยน้อยลง  ถ้าเราไปใส่ช่วงหน้าร้อน ทำให้เกิดการหนักสะสมแก๊ชในปุ๋ยคอกที่เรากองไว้เยอะทำให้เกิดเชื้อราตามมา หรือเชื้อโรคอื่น  ทำให้พืชได้รับโทษ มากกว่าดี   ถ้าจำเป็นจริงๆ ถ้าใส่ช่วงหน้าร้อน 1 ควรหมักให้ปุ๋ยเย็นก่อน 2 ควรรดน้ำถ้าไม่มีน้ำฝน

4.   การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้ใด้จำนวนกิ่งมากขึ้น และที่สำคัญกิ่งที่ออกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่าพร้อมที่จะออกดอกออกผลในปีถัดไป อย่างนั้นเมื่อแก้วมังกรอายุ 3 ปีเราควรตัดตกแต่งกิ่งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด เพราะเราต้องการ กิ่งใหม่เพื่อออกดอกได้สมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า เราควรตัดกิ่งที่ปลายไม่แหลมออก ปลายที่ไม่แหลมสั่นมันจะไม่ยืดล่ะก็ออกผลช้า กิ่งที่ตัดควรทิ่งนอกแปลงล่ะกำจัด 
ไม่ควรทิ่งไว้ในแปลงจะทำให้แมลงเยอะขึ้นและแตกรากในแปลงเราได้ยิ่งจะขจัดได้ยากขึ้น 

5.  การให้น้ำแก้วมังกร  แก้วมังกรเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย แต่ก็ขาดน้ำไม่ได้อย่างน้อยถ้าไม่มีฝนตก 1 เดือนควรรดน้ำครับ  แต่ถ้าช่วงออกผล ถ้าไม่มีฝนตกใน 1 อาทิตนั้นควรรดน้ำครับ   การรดน้ำช่วยให้ปรับสภาพต้นให้พร้อมออกผล กิ่งจะอวบแข็งแรงทำให้ดอกร่วงน้อย

6. การให้โฮโมนอาหารเสริมกับกิ่งอ่อน  ช่วยปรับสภาพต้น กิ่ง ใบให้สะสมอาหาร เร่งการแตกยอด ปรับสมดุลอาหาร ป้องกันโรคต่างๆ  ให้ช่วงเดือน มกราคม- ปลายเดือนมีนาคมเพื่อ เร่งการแตกดอก   กิ่งที่จะออกดอกช่วงแรกจะเป็นกิ่งที่แตกมาใหม่เท่านั้น ส่วนกิ่งเก่าจะแตกดอกออกผลมาทีหลัง 

7.  การฉีดโฮโมนเปิดตาดอกแก้วมังกร  ฉีดช่วงแรกปลายเดือนมีนา  ก่อนฉีดเราต้องตรวจดูสภาพกิ่งแก้วมังกรเราก่อนว่าพร้อมไหม  อย่างน้อยน้ำควรให้น้ำ ก่อน 1 อาทิต หรือ กิ่งที่แตกไหม่มีสภาพพร้อมออกดอก    การฉีดโฮโมนเปิดตาดอก ฉีด 2 วันครั้งจนกว่าจะเห็นตาดอกเปิด   และครั้งต่อไป 2 อาทิตย์

8.  กำจัดแมลงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แมลงวันทอง   นก   หนอน พวกนี้ล้วนเป็นผลเสียต่อแก้วมังกร  เราควรตรวจสอบให้ดีช่วงออกดอกออกผล 
 
 
 
อะมิโน-โปรตีนน้ำ สูตรเข้มข้นที่มี เลือดปลา น้ำกากชูรส และสารสกัดไคติน เป็นส่วนผสมที่สำคัญ ผลิตมาจากกระบวนการ ผสมผสานผลิตภัณฑ์ในรูปอะมิโน-โปรตีนสูง ที่ผ่านการสกัด และฆ่าเชื้อ จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ + โปรตีนอะมิโนสำเร็จรูป ในรูปของ Glutamic Acid จากเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตชูรส และสารสกัดไคติน จึงทำให้ ช่วยปรับสภาพต้น กิ่ง ใบให้สะสมอาหาร เร่งการแตกยอด ปรับสมดุลอาหาร  ป้องกันโรคต่างๆ ที่สำคัญปลอดสารรักษาธรรมชาติ
สำหรับแก้วมังกรและพืชผักผลไม้อื่นๆ 
#ขอขอบคุณ วี เอ อะโกรเทค
#ขอขอบคุณรายการขุนทรัพ ใต้แผ่นดิน
#ขอขอบคุณเฮียวิชัย อนันต์เศรษฐกุล
 

การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมั

กิ่งพันธุ์แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล
 


LINE ID : @jomgarden