ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม สวนแก้วมังกรและพริกไทยซีลอน จำหน่ายแก้วมังกรและพริกไทยสด พันธุ์ซีลอน และจำหน่ายกิ่งพันธุ์แก้วมังกร พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเข้าชมสวนเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ จากสถานที่จริง ติดต่อ 089-2810449 , 089-2759736,082-1128441

วิธีการปลูก | การปลูกแก้วมังกร สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม

การปลูกแก้วมังกร สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม

กิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกมีผลต่อการเจริญเติบโตของแก้วมังกรเราควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเตรียมกิ่งพันธุ์ที่จะนำมาปลูกให้ดี แก้วมังกรที่นำมาปลูกให้ได้ผลนั้นทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะมาจากเมล็ด มาจากการกราฟ หรือว่า กิ่งพันธุ์จากต้นแม่ สามารถนำมาปลูกแล้วได้ผลที่ต่างกันออกไป


เตรียมกิ่งพันธุ์ก่อนนำปลูก
1.ชำกิ่งพันธุ์แก้วมังกรให้ออกรากก่อนนำไปปลูกทำการคัดเลือกท่อนพันธุ์แก้วมังกร ควรจะเป็นท่อนพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 5 เดือนขึ้นไป หรือเป็นกิ่งแก่ที่มีลักษณะสีเป็นสีเขียวเข้ม

กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล

2. นำท่อนพันธุ์มาตัด โดยความยาวของท่องพันธุ์จะอยู่ที่ 35-40 เซนติเมตร กิ่งพันธุ์แก้วมังกรยาว 35-40 cm ล่อนแกนกิ่งเพื่อที่รากออกเร็ว การปลูกแก้วมังกร

3. ลักษณะของการแต่งท่อนพันธุ์ ในส่วนที่เป็นบริเวณโคนต้น ควรตัดหรือเหลาให้เห็นแกนของกิ่งเพื่อเร่งให้รากออกเร็วขึ้นให้มีลักษณะแหลม ดังภาพ

4. เมื่อเราได้ท่อนพันธุ์แก้วมังกรที่ต้องการแล้ว ให้นำท่อนพันธุ์แก้วมังกรไปจุ่มฮอร์โมนเร่งราก ทิ้งไว้สักพักนึงก่อนที่จะนำไปเพาะชำในถุงทราย หรือกระบะปักชำ รดน้ำพอชื้นๆ ที่สำคัญให้ตากแดด 90%-100% ถ้าอยู่ที่ร่มรากจะออกช้า กิ่งที่แตกจะเล็ก การเจริญเติบโต ไม่ปกติอาจจะไม่แข็งแรงเมื่อนำไปปลูกแปลงจริงทำให้กิ่งเสียหายได้ ชำให้ออกรากก่อนนำไปปลูก การปลูกแก้วมังกร

5. ทำไมต้องไปเพาะชำในถุงทรายหรือแปลง เพราะว่าแก้วมังกรเป็นพืชจำพวกที่อยู่ในวงศ์ Cactaceae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับตะบองเพชรนั่นเอง เพราะเหตุนี้เราจึงนำไปเพาะชำที่ใช้วัสดุที่มีทรายเป็นหลัก เพื่อให้แก้วมังกรพร้อมที่สุดในการลงแปลงจริง
กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล
 

6. การปักท่อนพันธุ์แก้วมังกรลงในถุงทรายหรือกระบะปักชำ ควรปักให้ลึก 2 นิ้วโดยประมาณ การชำกิ่งพันธุ์แก้วมังกร การปลูกแก้วมังกร

7. หลังจากนั้นทำการรดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากทรายยังมีความชื้นก็ไม่ต้องรดน้ำซ้ำนะครับ เดี๋ยวท่อนพันธุ์แก้วมังกรจะเน่าเสียได้ กิ่งพันธุ์แก้วมังกรที่ลงถุงชำ ยิ่งยาวยิ่งทำให้การเจริญเติบโตได้ดี
กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล

8. เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1–2 เดือนก็สามารถนำท่อนพันธุ์แก้วมังกรไปลงแปลงปลูกได้แล้วครับ ออกรากยาวทำให้แตกเร็วและทำให้เสียหายน้อย
กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล

กิ่งพันธุ์แก้วมังกร มีรากพร้อมปลูกที่ยาวแล้วถ้านำไปปลูกจะได้ผลผลิตที่เร็ว

การปลูกแก้วมังกร สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม

1..ขุดหลุมลึก 50 เช็นติเมตร แล้วเอาเสาลง เสาสูง 2 เมตร เสาหน้า 4 หัวเสาเจาะรูเป็นเครื่องหมายบวกเพื่อใส่เหล็กทำค้างแก้วมังกร แล้วเจาะหลุม 4 ด้านเพื่อปลูก ระยะห่างของเสา 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 177 ต้น/ไร่
การปลูกแก้วมังกร

2. ใส่ปุ๋ยลองพื้น เตรียมปลูก ปุ๋ยคอกลองพื้นก่อนทำการปลูก 
การปลูกแก้วมังกร

3. วางกิ่งแก้วมังกรให้แนบตามรูป ใช้ยางรัด หรือ เศษผ้า และ ควรจับกิ่งไว้เมื่อตอนถมดิน เอาด้านแบนราบเข้ากับเสา โดย 1 เสาใช้กิ่งพันธุ์ 4 กิ่ง
การปลูกแก้วมังกร


ฤดูการปลูกแก้วมังกร
ควรปลูกฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม สัปดาห์แรก ลดน้ำ 3 วันต่อครั้ง สัปดาห์ที่ 2–3 ลดน้ำ 7 วันต่อครั้ง การดูแลรักษา หลังปลูก 1 เดือน โรยด้วยมูลสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ หลุมละ 1 กิโลกรัม อายุ 3 เดือน ใส่มูลสัตว์หรือปุ๋ยอินทรีย์ หลุมละ 2 กิโลกรัม อายุ 8 เดือน แก้วมังกรติดดอก รุ่นแรก บำรุงด้วย ปุ๋ยสูตร 16–20–0 ประมาณ 1 กำมือต่อต้น (10 ช้อนแกง/ต้น) หลังจากติดลูก 20–30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15–15–15 ประมาณ 1 กำมือต่อต้น เมื่ออายุครบ 2 เดือนจะมีการแตกยอด ควรหมั่นดูแล ไม่ให้มีมด ปลวก หลังปลูก 1 เดือน

ควรตัดตกแต่งกิ่งให้เหลือง 1 กิ่ง จากต้นพันธุ์ ให้ถึงหัวเสา แล้วถึงปลอย

ควรดูแลตัดแต่งกิ่งและรัดติดเสา การให้น้ำ แก้วมังกร แก้วมังกรเริ่มออกดอก ประมาณเมษายน พฤษภาคม ไม่ต้องให้น้ำ ควรให้น้ำช่วง มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ให้น้ำ 10 วันต่อครั้ง เมื่อครบ 5 เดือนส่วนมาก

การปลูกแก้วมังกร
แก้วมังกรจะขึ้นถึงหัวเสา การแต่งกิ่งแก้วมังกร หลังการปลูกไปแล้ว 1 เดือน ระยะดอกบาน แก้วมังกร ดอกบานรอรับการผสมพันธุ์ ประมาณ 1 ทุ่ม ถึง 8 โมงเช้า ดอกบาน กลิ่นหอม เย็น สวยงาม ประมาณ 3 วัน การเก็บเกี่ยว แก้วมังกร หลังจากออกดอก (เริ่มเป็นตุ่ม) เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 40–55 วัน แก้วมังกรสามารถออกดอกได้ 8–15 ครั้งต่อปี เมื่อแก้วมังกรอายุ 2–3 ปี ผลผลิต แก้วมังกร ผลผลิต ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อต้น เมื่ออายุได้ 2–3 ปี

การปลูกแก้วมังกร

ตัวอย่าง มดง่าม และ มดคันไฟ   ควรจำกัด       

การตัดแต่ง แก้วมังกร ควรตัดแต่งเมื่อ ปีที่ 3 -ตัดกิ่งก้านที่ให้ลูกแล้ว ในปีที่ 1 ตัดกิ่งเก่า เหลือประมาณ 20 เซนติเมตร ตัดแต่งกิ่งประมาณเดือนธันวาคม หลังเก็บเกี่ยว ของทุกปี อายุต้นแก้วมังกร อายุ 15–20 ปี ศัตรูแก้วมังกร -มดง่าม และ มดคันไฟ กำจัดด้วย เซฟวิ่น 85 % 2 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมยากำจัดเชื้อรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร มั่นดูแลเรื่องมด เพราะจะทำให้แก้วมังกรเสียหายทั้งผลและต้น และยังทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่าย ต้นทุนการผลิต ค่าท่อนพันธุ์ หลักปูน ร้าน ปุ๋ย ยา และแรงงาน 300 บาท /หลัก อายุครบ 3 ปี จะได้ลูก อยู่ที่เสาล่ะ 15 กิโลกรัม ต่อรอบการเก็บ
การปลูกแก้วมังกร

เมื่อดูและดีและถูกหลักการจะออกผลดก ติดลูกดก ผลสวยเมื่อดูแลสวนดี สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม ยินดีให้คำปรึกษาการปลูก การดูแลแก้วมังกร ต่างๆ
การปลูกแก้วมังกร

การเจริญเติบโต ตั้งแต่ออกดอก ถึง เก็บผลผลิต
การปลูกแก้วมังกร

การดูแลดีทำให้ออกผลผลิตจำนวนเยอะ
 

กิ่งพันธุ์แก้วมังกร สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม

1.กิ่งพันธุ์สีแดงทับทิม. กิ่งล่ะ 15 บ. มีราก 30 บ.

2.กิ่งพันธุ์สีขาวจัมโบ้. กิ่งล่ะ 5 บ. มีราก 10 บ.

3.กิ่งพันธุ์สีชมพูจินดา. กิ่งล่ะ 15 บ.มีราก 30 บ.

4.กิ่งพันธุ์สีเหลืองอิสราเอล. กิ่งล่ะ 40บ. มีราก 60บ. มีรากยาว1เมตร 80บาท

5.กิ่งพันธุ์สีขาวเวียดนาม. กิ่งล่ะ 5 บ. มีราก 10 บ.

6.กิ่งพันธุ์สีแดงสยาม. กิ่งล่ะ 15 บ. มีราก 30 บ.

7.กิ่งพันธุ์สีแดงไต้หวัน. กิ่งล่ะ 15 บาท มีราก 30 บ.

8.กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองโคลัมเบีย กิ่งล่ะ 150 บาท มีราก 200 บ.

9.กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองเอกวาดอร์ กิ่งกราฟ 150 บาท กิ่งสดมีราก 250 บาท
 

ติดต่อ: 0892810449 

Lind id: @jomgarden
 

กิ่งพันธุ์แก้วมังกรเหลืองอิสราเอล : http://bit.ly/2ptADwR
แก้วมังกรสีเหลือง :http://bit.ly/2nJVonr
การปลูกแก้วมังกร : http://bit.ly/2mQ4kqR
การปลูกแก้วมังกร(วีดีโอ) : https://bit.ly/2zzifrB
แก้วมังกรสีเหลือง : http://bit.ly/2nJVonr
แก้วมังกรเหลืองเอกวาดอร์ : http://bit.ly/33vU1bh 
แก้วมังกรขาวจัมโบ้ : https://bit.ly/3aAAb1X
แก้วมังกรขาวเวียดนาม : https://bit.ly/2VeUv4e
การกราฟกิ่งแก้วมังกร : https://bit.ly/3a1OwEe
 

ตัวอย่างการปลูกแก้วมังกรแบบราว
การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า

การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า

การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า

การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า

การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า
การปลูกแก้วมังกรแบบราวผ้า

LINE ID : @jomgarden