ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สวนแก้วมังกร ไร่พ่อจอม สวนแก้วมังกรและพริกไทยซีลอน จำหน่ายแก้วมังกรและพริกไทยสด พันธุ์ซีลอน และจำหน่ายกิ่งพันธุ์แก้วมังกร พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถเข้าชมสวนเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ จากสถานที่จริง ติดต่อ 089-2810449 , 089-2759736,082-1128441

สาระน่ารู้ | สูตรลับ !!! ปลูกแก้วมังกรยังไงให้ลูกดกเต็มต้น

 
 

สูตรลับ  !!!  ปลูกแก้วมังกรให้ดกเต็มต้น  และผิวแก้วมังกรสวย และไม่มีโรคง่าย
 
1.พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ขังน้ำ
2.เลือกกิ่งสายพันธุ์ที่ถูกต้อง
3.การใส่ปุ๋ยต่างๆ  ต้องใส่ให้ถูกช่วงฤดูกาล
4.การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร
5.การให้น้ำแก้วมังกร
6.การให้โฮโมนอาหารเสริมกับกิ่งอ่อน
7.การฉีดโฮโมนเปิดตาดอกแก้วมังกร
8.กำจัดแมลงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี 
 

ขออธิบายเป็นข้อๆ

 
1. พื้นที่ปลูกต้องไม่เป็นที่ขังน้ำหรือไม่อุ้มน้ำ อย่างนั้นชาวสวนที่ยากปลูกแก้วมังกรต้องสำรวจพื้นที่ตัวเองก่อน พื้นที่ปลูกต้องเป็นกลางแจ้ง 100% ไม่มีร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เพราะแก้วมังกรต้องการแสง 100% ในการสังเคราะ   เสาที่ใช้ในการปลูก ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชัน ควรใช้เสาหน้า 4 สูง 2 เมตร ฝั่งลงดิน 0.5 เมตร ถ้าเป็นพื้นที่ราบ  แล้วแต่ความสะดวกของสวนครับ

2. การเลือกสายพันธุ์ที่จะนำมาปลูกสำคัญมาก  ถ้าปลูกเพื่อพานิจจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ เช่น ลูกโต เปลือกหนา ปรีกยาว  เป็นต้น ปัจจุบันที่นิยมปลูกก็คือ ขาวเวียดนาม แดงทับทิม แดงใต้หวัน ชมพูจินดา เหลืองอิสราเอล  หาชื้อได้จากสวนที่น่าเชื่อถือเพราะ จะไม่มีโรค

3.    การใส่ปุ๋ยต่างๆ  ต้องใส่ให้ถูกช่วงฤดูกาล ทางสวนเราจะให้ปุ๋ยคอก ขี้ไก่ช่วง ปลายฝน ต้นหนาว ช่วงเดือนตุลาคม  ใส่ช่วงนี้ข้อดีคือทำให้ปุ๋ยคอกที่ใส่ได้เจอน้ำฝนช่วยปลายล่ะเข้าหนาว ทำให้เกิดการหมักแก๊ชในปุ๋ยน้อยลง  ถ้าเราไปใส่ช่วงหน้าร้อน ทำให้เกิดการหนักสะสมแก๊ชในปุ๋ยคอกที่เรากองไว้เยอะทำให้เกิดเชื้อราตามมา หรือเชื้อโรคอื่น  ทำให้พืชได้รับโทษ มากกว่าดี   ถ้าจำเป็นจริงๆ ถ้าใส่ช่วงหน้าร้อน 1 ควรหมักให้ปุ๋ยเย็นก่อน 2 ควรรดน้ำถ้าไม่มีน้ำฝน

4.   การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกร การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมังกรคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้ใด้จำนวนกิ่งมากขึ้น และที่สำคัญกิ่งที่ออกใหม่จะสมบูรณ์แข็งแรงกว่าพร้อมที่จะออกดอกออกผลในปีถัดไป อย่างนั้นเมื่อแก้วมังกรอายุ 3 ปีเราควรตัดตกแต่งกิ่งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด เพราะเราต้องการ กิ่งใหม่เพื่อออกดอกได้สมบูรณ์แข็งแรงกว่ากิ่งเก่า เราควรตัดกิ่งที่ปลายไม่แหลมออก ปลายที่ไม่แหลมสั่นมันจะไม่ยืดล่ะก็ออกผลช้า กิ่งที่ตัดควรทิ่งนอกแปลงล่ะกำจัด 
ไม่ควรทิ่งไว้ในแปลงจะทำให้แมลงเยอะขึ้นและแตกรากในแปลงเราได้ยิ่งจะขจัดได้ยากขึ้น 

5.  การให้น้ำแก้วมังกร  แก้วมังกรเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย แต่ก็ขาดน้ำไม่ได้อย่างน้อยถ้าไม่มีฝนตก 1 เดือนควรรดน้ำครับ  แต่ถ้าช่วงออกผล ถ้าไม่มีฝนตกใน 1 อาทิตนั้นควรรดน้ำครับ   การรดน้ำช่วยให้ปรับสภาพต้นให้พร้อมออกผล กิ่งจะอวบแข็งแรงทำให้ดอกร่วงน้อย

6. การให้โฮโมนอาหารเสริมกับกิ่งอ่อน  ช่วยปรับสภาพต้น กิ่ง ใบให้สะสมอาหาร เร่งการแตกยอด ปรับสมดุลอาหาร ป้องกันโรคต่างๆ  ให้ช่วงเดือน มกราคม- ปลายเดือนมีนาคมเพื่อ เร่งการแตกดอก   กิ่งที่จะออกดอกช่วงแรกจะเป็นกิ่งที่แตกมาใหม่เท่านั้น ส่วนกิ่งเก่าจะแตกดอกออกผลมาทีหลัง 

7.  การฉีดโฮโมนเปิดตาดอกแก้วมังกร  ฉีดช่วงแรกปลายเดือนมีนา  ก่อนฉีดเราต้องตรวจดูสภาพกิ่งแก้วมังกรเราก่อนว่าพร้อมไหม  อย่างน้อยน้ำควรให้น้ำ ก่อน 1 อาทิต หรือ กิ่งที่แตกไหม่มีสภาพพร้อมออกดอก    การฉีดโฮโมนเปิดตาดอก ฉีด 2 วันครั้งจนกว่าจะเห็นตาดอกเปิด   และครั้งต่อไป 2 อาทิตย์

8.  กำจัดแมลงต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี แมลงวันทอง   นก   หนอน พวกนี้ล้วนเป็นผลเสียต่อแก้วมังกร  เราควรตรวจสอบให้ดีช่วงออกดอกออกผล 
 
 
 
อะมิโน-โปรตีนน้ำ สูตรเข้มข้นที่มี เลือดปลา น้ำกากชูรส และสารสกัดไคติน เป็นส่วนผสมที่สำคัญ ผลิตมาจากกระบวนการ ผสมผสานผลิตภัณฑ์ในรูปอะมิโน-โปรตีนสูง ที่ผ่านการสกัด และฆ่าเชื้อ จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ + โปรตีนอะมิโนสำเร็จรูป ในรูปของ Glutamic Acid จากเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตชูรส และสารสกัดไคติน จึงทำให้ ช่วยปรับสภาพต้น กิ่ง ใบให้สะสมอาหาร เร่งการแตกยอด ปรับสมดุลอาหาร  ป้องกันโรคต่างๆ ที่สำคัญปลอดสารรักษาธรรมชาติ
สำหรับแก้วมังกรและพืชผักผลไม้อื่นๆ 
#ขอขอบคุณ วี เอ อะโกรเทค
#ขอขอบคุณรายการขุนทรัพ ใต้แผ่นดิน
#ขอขอบคุณเฮียวิชัย อนันต์เศรษฐกุล
 

การตัดตกแต่งกิ่งแก้วมั

กิ่งพันธุ์แก้วมังกรสีเหลืองอิสราเอล
 

LINE ID : @jomgarden